هزینه های خدمات اضافه در ایران سرور

شرح خدمات قیمت
هر ساعت هزینه کار فنی داخل شبکه(هاست) ۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر ساعت هزینه کار فنی داخل شبکه(سرور) ۴۵۰,۰۰۰ تومان
هر ساعت هزینه کار فنی خارج شبکه ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هر ساعت هزینه کار فنی مربوط به امنیت 6۵۰,۰۰۰ تومان
حداقل کار فنی زیر یک ساعت ۳۵۰,۰۰۰ تومان
حداقل کار فنی زیر یک ساعت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه پشتیبانی سرور خارج از شبکه ایران سرور ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه نصب گواهی ssl خارج از شبکه ۴۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه پشتیبانیvip ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه)
هزینه پشتیبانیvip (خارج از شبکه) ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه)

هزینه انتقال های سرور

شرح خدمات قیمت
از دایرکت ادمین به دایرکت ادمین هر اکانت ۵۵,۰۰۰ تومان
از سی پنل به سی پنل هر اکانت ۵۵,۰۰۰ تومان
از سی پنل به دایرکت ادمین هر اکانت ۵۵,۰۰۰ تومان
از دایرکت ادمین به سی پنل هر اکانت ۶۰,۰۰۰ تومان
انتقال اکانت های هاست ویندوز هر اکانت ۷۰,۰۰۰ تومان

(انتقال یک اکانت به صورت رایگان انجام می شود)

هزینه دیتابیس اضافی هاست ویندوز

شرح خدمات قیمت
۲۵۰ مگابایت دیتابیس مازاد ۳۵,۰۰۰ تومان (ماهیانه)
۵۰ مگابایت دیتابیس مازاد ۲۵,۰۰۰ تومان (ماهیانه)

خدمات مازاد سرورهای مجازی

شرح خدمات قیمت
یک عدد IP مازاد سرورهای ایران ۷۵,۰۰۰ تومان (ماهیانه)
یک عدد IP مازاد سرورهای خارج ۱۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه)
هزینه ی یک هسته مازاد CPU ۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه)
گیگابایت ۱ هزینه ی مازاد RAM ۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه)
۱۰ گیگابایت هارد NVME مازاد ۵۰,۰۰۰ تومان (ماهیانه)

هزینه CDN کلودفلر نسخه رایگان

شرح خدمات قیمت
راه اندازی رایگان
کانفیگ ۲۵۰,۰۰۰ تومان