شرکای تجاری میزبان داده

شرکت صفر و یک

شر کت میزبان داده پردیس از تاریخ 1399/08/07 به صورت رسمی با عقد قرار داد نمایندگی فروش دیتاسنتر همکاری خود را با شرکت مهندسی صفر و یک داده پرداز شروع کرد .

درباره صفر و یک :

شرکت مهندسی صفر و یک پرداز با نام تجاری صفرویک و مجوز رسمی از سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیوئی از سال ۱۳۷۷ همزمان با گسترش شبکه اینترنت در ایران ، فعالیت خود را آغاز نمود و در زمینه دیتاسنتر و فروش اینترنت پرسرعت فعالیت دارد

فهرست