شما میتوانید از پنل کاربری میزبان داده به صورت کامل سرور خود را مدیریت کنید