خیر. با تهیه هر یک از پلن های «سایت ساز میزبان داده»،‌ فضای هاست هم به شما اختصاص داده خواهد شد. این فضای هاست به صورت ابری است و بر روی قدرتمندترین سرورهای جهان میزبانی می شود.