بله. یک راه آسان برای دریافت درگاه بانکی بدون اینماد استفاده از درگاه های واسط مانند «پی پینگ» است. سایت ساز میزبان داده از تمام درگاه های واسط مجاز پشتیبانی میکند.