نام سرویسمیزان رم تعداد هستهتوان پردازشیفضاترافیکقیمت (تومان)خرید
VPS N1
4GB
2CORE
2400MH
30G-NVME
هر ترابایت 480،000 تومان
408000
VPS N2
6GB
4CORE
2400MH
60G-NVME
هر ترابایت 480،000 تومان
816000
VPS N3
8GB
6CORE
2400MH
90G-NVME
هر ترابایت 480،000 تومان
1166000