نام سرویسمیزان رم تعداد هستهتوان پردازشیفضاترافیکقیمت (تومان)خرید
VPS N1
4GB
2CORE
2400MH
30G-NVME
1/10
224000
ثبت سفارش
VPS N2
6GB
4CORE
2400MH
60G-NVME
1/10
319000
ثبت سفارش
VPS N3
8GB
6CORE
2400MH
90G-NVME
1/10
450000
ثبت سفارش