نام سرویسمیزان رم تعداد هستهتوان پردازشیفضاترافیکقیمت (تومان)خرید
VPS N1
4GB
2CORE
2400MH
30G-NVME
نامحدود
130000
ثبت سفارش
VPS N2
6GB
4CORE
2400MH
60G-NVME
نامحدود
240000
ثبت سفارش
VPS N3
8GB
6CORE
2400MH
90G-NVME
نامحدود
350000
ثبت سفارش