پردازنده

2vCore

رم

2GB

فضا 250GB

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

500 گیگابایت

MD-10-S1

1،050,000 تومان

پردازنده

4vCore

رم

2GB

فضا 500GB

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

1 ترابایت

MD-10-S2

1،770,000 تومان

پردازنده

4vCore

رم

4GB

فضا 1T

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

2 ترابایت

MD-10-S3

3،190,000 تومان

پردازنده

6vCore

رم

8GB

فضا 2T

SSD

پورت شبکه

10GB

ترافیک اولیه

3 ترابایت

MD-10-S4

5،699,000 تومان

پردازنده

6vCore

رم

8GB

فضا 5T

SSD

پورت شبکه

40GB

ترافیک اولیه

4 ترابایت

MD-10-S5

9,699,000 تومان